Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thenie nga Maya Angelou

Shprehja 23Kam mësuar se njerëzit do të harrojnë çfarë ju i keni thënë, çfarë ju i keni bërë, por kurrë nuk do të harrojnë se si ju i keni bërë të ndihen. –Maya Angelou