Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Thënie nga Ralph Waldo Emerson

Shprehja 34Personi i vetëm që ju jeni i destinuar të bëheni është personi që ju vendosni të jeni. –Ralph Waldo Emerson