Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thënie nga Theodore Roosevelt

Shprehja 37Besoni që mundeni dhe do të jeni në gjysmë të suksesit. –Theodore Roosevelt