Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thënje me vlerë

decbfefb40d1920e1a2da66c9b4b0a8aKurrë mos harroni 3 tipe njerëzish në jetën tuaj: 1. Ata që ju ndihmojnë në çaste të vështira. 2. Ata që ju braktisin në çaste të vështira. 3. Ata që ju krijojnë çaste të vështira.