Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thenje nga Einstein

Shprehja 62Një person që nuk ka gabuar asnjëherë nuk ka provuar kurrë diçka të re.