Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thenie nga Pablo Picasso

Shprehja 21Çdo fëmijë është artist. Problemi është se si të mbetesh artist ndërkohë që rritesh. –Pablo Picasso