Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thenie nga Bill Cosby

Shprehja 7E shkuara është një fantazmë, e ardhmja një ëndërr. Ajo çfarë zotërojmë është vetëm e tashmja. –Bill Cosby